Nog maar weer eens over Planeet X

 

Reeds eerder heb ik geschreven (en ik niet alleen) over een onbekende planeet, ‘planeet X (tien) genoemd (omdat Pluto toen nog meetelde als de negende planeet) maar ook wel Niburu genoemd. Van deze planeet wordt verondersteld dat hij (of de staart ervan) grote verwoestingen aan de aarde zal brengen, leidend tot de dood van miljoenen mensen. De top of elite van de mensheid is hiervan al decennia lang op de hoogte maar verzweeg het en bouwde intussen voor zichzelf grote ondergrondse steden om de rampen die de passering van planeet X met zich meebrengt te overleven. De Nasa kwam in 1983 met een ontdekking naar buiten van een nieuw ontdekte planeet. Niet zichtbaar, maar te herleiden uit het gedrag van andere planeten. Het was groot nieuws en stond in alle grote kranten. Kort daarna ontkende Nasa met stelligheid het nieuws. Maar de mensen waren wakker geworden; er werd over gesproken. Dus kwam er valse berichtgeving waardoor zij, die daarmee aan de haal gingen, belachelijk konden worden gemaakt en men het als mythe kon voorstellen. Toch zijn er sindsdien mensen (zoals ik) die geloven dat deze planeet wel degelijk bestaat, er aan komt en een grote rol zal spelen in de verwoestingen van de eindtijd. Dit geloof ik vooral omdat de Bijbel spreekt over zulke grote verwoestingen en tekenen aan de hemel die op aarde verschrikking zullen brengen.

Joodse geleerden

Over planeet X is niet alleen door complotdenkers geschreven en gesproken; ook een breed scala van joodse geleerden bestudeert de planeet. Tot op heden is de grootste naam in verband met dit verhaal Rav Moshe Sternburg, een zeer prominente rabbijn in Jeruzalem. Hoewel hij geen apocalyptisch scenario heeft geverifieerd, vertelde hij zijn leerling, Rabbi Daniel Travis, dat er grote veranderingen komen in de wereld. Hij legde ook uit dat over de verschijning van een ster of planeet aan het einde der dagen duidelijk wordt gesproken in de Zohar, de eeuwenoude mystieke tekst binnen het Jodendom.

Rabbijn Travis

Een passage uit de Zohar: ‘Op het moment dat Melech Hamoshiach (Messias de Koning) zal ontwaken en zal komen van Gan Eden (de Hof van Eden) zal een ster komen vanuit het oosten, vlammende met allerlei kleuren, en zeven andere sterren zullen rond deze ster gaan en gedurende 70 dagen zullen alle mensen van de wereld het schouwspel zien.’ Rabbi Daniel Travis: “We moeten in ieder geval weten dat we niet in eenvoudige tijden leven. We zien dat veel van de tekenen van de komst van de Messias reeds zijn gebeurd.” Doorgaand met zijn commentaar zegt rabbijn Travis dat de persoon die leeft in de tijd van de Messias zowel te beklagen is als benijd kan worden. “Hashem (God) kijkt naar de wereld op het moment dat de Messias gaat komen en Hij ziet dat niemand waardig is. Hij zal dan enorme ‘yissurim’ (oordelen) over de wereld brengen voordat de Messias zal komen. Het gaat om een test in ‘emunah’ (geloof in God). Gelukkig is de persoon die zal leven in de tijd van de Messias. Wie het geloof in God vasthoudt gaat ongelooflijke dingen zien.”

De Zohar

Travis vertaalt de woorden van Rabbi Shimon bar Yochai, 2e eeuws auteur van de Zohar. “De taak is om gedurende deze tijd het geloof vast te blijven houden. We gaan dingen zien gebeuren die wij op geen enkele manier kunnen begrijpen. Het gaat om dingen die niet te geloven zijn. De uittocht uit Egypte zal vergeleken daarmee niets lijken. Elke dag zal erger zijn en we kunnen ons dan niet meer voorstellen hoe het leven eens was. Wie het geloof heeft behouden tot dat moment zal het verdienen om het einde te zien.” Travis verzekert zijn publiek dat Jeruzalem en het land Israël veilig zullen zijn. Hij citeert een vers van Psalm 126:2 “Toen werd onze mond vervuld met lachen, onze tong met gejuich.” Waarom zullen we lachen? Het zal een totaal andere wereld worden; grote dingen zijn op komst en we moeten er klaar voor zijn.”

Rabbijn Mattiyahu Glazerson

De bekende Bijbel Codes expert Rabbijn Mattiyahu Glazerson heeft een video uitgebracht over Planeet X/Niburu. De tabel (de Bijbelcodes worden gevonden in tabellen) komt uit het boek Deuteronomium. In deze video benoemt Glazerson Bijbel Codes voor “dreiging van een ster”, die kruist met het Hebreeuwse woord ‘shaveet’ (komeet). Deze codes zijn vlak bij elkaar te vinden, een indicatie van de kracht van hun relatie. Glazerson vond ook het woord Niburu. Dit koppelend aan de toekomst wijst Glazerson de Messias, de zoon van Jozef en de Messias, de zoon van David aan, alsmede 5776, het lopende Hebreeuwse jaar. Glazerson wijst op de Code die verwijst naar het jaar na de Shemita als een van de tekenen dat de Messias onderweg is. Glazerson stelt: “Alles wijst erop dat grote dingen gaan gebeuren.” In een tweede video, Glazerson wijst op een verwijzing naar de maand maart en de overeenkomstige Hebreeuwse maand Adar Bet en bevestigt dat dit alles past bij het gedeelte uit de Zohar over de ster.

Rabbijn Ovadia Yuval

Een derde rabbijnse stem om openlijk over Planeet X/Niburu spreken is rabbijn Ovadia Yuval, een maker van geestelijke films. In een radio-interview op 17 februari deelde Ovadia zijn bevindingen mee over Planeet X. Hij sprak over de ontdekking in 1983 en vertelt dat hij vele krantenartikelen over het bestaan van Niburu uit die tijd heeft. (google zelf maar eens op ‘1983 Nasa Niburu planet X’ en zoek op afbeeldingen…) “En toen” vervolgde Ovadia “gebeurde het. NASA ging over op een oorverdovende stilte. Ze wilden nergens meer over praten. Het leek alsof de ontdekte planeet plotseling alleen nog maar bestond in de gedachten van complotdenkers. Voor zover de wetenschap was planeet X helemaal verdwenen, alsof het nooit heeft bestaan. Hun enige commentaar was “Het is niet waar. Het is er niet.” Planeet X/Niburu wordt consequent ontkent door wetenschappers en journalisten. “Als die planeet echt bestond, dan zou de overheid ons toch wel inlichten?” Ja, vast…

krantenbericht ontdekking NASA 1983

Mijn idee (voor wat het waard is)

De dingen die mij in bovenstaande opvallen, zijn dat de rabbijnen, zowel eeuwen geleden als nu, aansluiten bij wat bijvoorbeeld het bijbelboek Openbaring zegt, namelijk dat -vóór de Messias komt- er een tijd van ‘testen van het geloof’ (‘emunah’) en een tijd van oordelen (‘yissurim’) zal komen; een grote verdrukking. In het Nieuwe Testament lezen wij hoe de Heer Jezus herhaaldelijk waarschuwt voor ‘de verzoeking’ (‘Leidt ons niet in verzoeking’ en ‘bidt dat gij niet in verzoeking komt’) Het Griekse woord “peirasmos” wat hier wordt gebruikt betekent o.a. ‘testen door beproevingen zoals ziekte, oorlog en vervolging en daarmee zoeken naar integriteit, deugd, heiligheid en standvastigheid’ (zie voor uitgebreid “Peirasmos” dit artikel) Dat sluit dus helemaal aan bij wat de rabbijnen zeggen met de tijd van testen van het geloof. Belangrijk in hun betoog is dat zij stellen dat zij het geloof vooral vast moeten houden. Dit duidt voor mijn idee op het kleine overblijfsel van het Joodse volk, wat hun geloof vasthoudt en daardoor zal overleven. In die tijd van benauwdheid zullen zij hun Heere aanroepen. En de Heer is altijd dicht bij hen die bij Hem hun toevlucht zoeken!

De Hof van Eden en ‘lachen… in de eindtijd’?

De rabbijn spreekt over de Messias die komt ‘van de Hof van Eden’. Als de Heer Jezus aan het kruis de misdadiger naast Hem vergeving schenkt, belooft Hij hem: “heden zult gij met Mij in het paradijs zijn”. Het paradijs: is dat misschien ook de door de rabbijn bedoelde ‘hof van Eden’? Maar waarover wordt gesproken als wordt gezegd dat Jeruzalem en Israël veilig zullen zijn, en dat het volk Israël zal lachen? Naar mijn idee kijken de rabbijnen over de gehele periode van verdrukking heen naar de tijd dat de Messias opnieuw in hun midden is en het land hersteld wordt. Dat zal inderdaad een heel andere wereld zijn na al de ellende van de grote verdrukking: het Vrederijk van de Koning der koningen zal dan zijn aangebroken. Wat een uitzicht voor dit volk wat al duizenden jaren verdrukking kent: de Messias komt er aan en als zijn volk het geloof vasthoudt zullen zij Hem zien en in tranen van verdriet en vreugde verwelkomen!

“Te dien tijde zal Michael opstaan, de grote vorst, die de zonen van uw volk terzijde staat;
en er zal een tijd van grote benauwdheid zijn,
zoals er niet geweest is sinds er volken bestaan, tot op die tijd toe.
Maar in die tijd zal uw volk ontkomen; al wie in het boek beschreven wordt bevonden”.

Daniël 12:1


Bron: breakingisraelnews.com

Reacties zijn gesloten.