Mozes als een voorafspiegeling van Jezus

In de Bijbel zien we soms mensen als types. Zie ook nog eens Types van Christus. Vandaag een vergelijk tussen Mozes en de Heer Jezus, met dank aan René de Jonge.

Mozes

 • Mozes bracht het volk Israël ca 3500 jaar geleden op Pasen uit Egypte .
 • Jezus verloste bijna 2000 jaar geleden de mensheid uit de wereld (Egypte, als afspiegeling van de wereld) op Pasen door zijn bloed!
 • Het volk Israël ontving de Torah van God bij de berg Sinaï op pinksteren/shavout!
 • De wereld ontving de Heilige Geest van Jezus op pinksteren /shavout!
 • Na ca 400 jaar slavernij bracht Mozes het volk uit Egypte!
 • Na ca 4000 jaar verloste Jezus de mensheid door zijn bloed!
 • Het volk Israël verkeerde 40 jaar in de woestijn totdat zij in het beloofde land aankwamen!
 • De wereld vertoeft na de kruisiging van Jezus 40 jubeljaren in de wildernis totdat wij bij ons beloofde land, het nieuwe Jeruzalem aankomen!
 • Mozes was 3 x 40 dagen op de berg Sinai  (3 x 40 jubeljaren) Op de 7e van de 3e maand Sivan (pinksteren/shavuot) ging Mozes de berg Sinai op 40 dagen lang tot op de 17e van Tammuz de eerste 2 kleitabletten gebroken werden.
 • Deze eerste serie van 40 dagen op de berg Sinaï zijn een beeld van de eerste 40 jubeljaren van Adam tot aan het verbond tussen God en Abram in het jaar 2021 na schepping toen God Abram op 75 jarige leeftijd de opdracht gaf het beloofde land binnen te trekken, het jaar 2021 na de eerste Adam speelt zich nu wederom af na de 2e Adam, Jezus Christus, op het moment dat in het jaar 2021 zowel Israël als de gelovigen het 1000 jarig rijk binnengaan.
 • Op de 19e van Tammuz ging Mozes weer voor 40 dagen de berg op en smeekte om vergeving voor Israël en vroeg om een tweede set kleitabletten tot op de eerste van Elul.
 • De 2e serie van 40 dagen zijn een beeld van de 40 jubeljaren tussen het verbond van God met Abram in het jaar 2021 na de schepping – en de kruisiging van de Messias in het jaar 32 waarop vergiffenis werd geschonken voor onze zonden door het bloed van Jezus
 • Op de eerste van Elul ging Mozes voor de 3e keer de berg Sinaï voor 40 dagen op om de tweede set tabletten in ontvangst te nemen, en God had inmiddels de zonden van zijn volk vergeven en een nieuwe relatie opgebouwd op de ruïnes van het oude verbond.
  Op de 10e van Tishri (de grote verzoendag/ Jom Kipoer) kwam Mozes van de berg af met de twee nieuwe kleitabletten! (het nieuwe verbond) Deze 2e serie kleitabletten waren door Mozes geschreven met de wet van God!
 • Deze laatse en 3e serie van 40 dagen zijn een beeld van de laatse 40 jubeljaren tijdens het tijdperk van de genadebedeling
 • Mozes is een type van Jezus en net als Mozes heeft de Heere Jezus God’s wetten met zijn hand in ons hart geschreven! Mozes kwam de berg af op Jom Kipoer na 120 dagen en zijn gezicht scheen zeer fel zodat hij zijn gezicht moest bedekken!
 • Jezus komt voor zijn bruid op het moment van het 120ste jubelbazuin op Jom Kipoer 2015 en zijn gezicht zal stralen als de zon!Psalm 80 vertelt heel mooi hoe dit zal zijn:

Gebed om het herstel van Israël

Herder van Israël, neem ter ore,
U, Die Jozef als schapen leidt.
U, Die troont tussen de cherubs,
verschijn blinkend!
Wek Uw macht op voor de ogen van Efraïm, Benjamin en Manasse
en kom ons verlossen.
O God, breng ons terug;
doe Uw aangezicht lichten, dan zullen wij verlost worden.

HEERE, God van de legermachten, hoelang zal Uw toorn branden
tegen het gebed van Uw volk?
U geeft hun tranenbrood te eten
en laat hun tranen drinken uit een maatbeker.

U hebt ons voor onze buren tot een bron van ruzie gemaakt,
onze vijanden spotten onder elkaar.
O God van de legermachten, breng ons terug;
doe Uw aangezicht lichten, dan zullen wij verlost worden.

U hebt een wijnstok uit Egypte uitgegraven,
de heidenvolken verdreven en hém geplant.
U hebt een plaats voor hem bereid
en hem wortel doen schieten,
zodat hij heel het land vulde.

De bergen zijn met zijn schaduw bedekt geweest,
zijn takken waren als machtige ceders.
Hij breidde zijn ranken uit tot aan de zee,
zijn jonge loten tot aan de rivier.

Waarom hebt U een bres geslagen in zijn muren,
zodat alle voorbijgangers op de weg hem leegplukken?
Het zwijn uit het woud heeft hem losgewroet,
het wild van het veld heeft hem afgegraasd.

O God van de legermachten, keer toch terug;
kijk neer uit de hemel en zie.
Zie om naar deze wijnstok,
de stam die Uw rechterhand geplant heeft,
en dat om de Zoon, Die U voor Uzelf sterk gemaakt hebt.
De wijnstok is met vuur verbrand, is afgekapt;
Uw volk komt om door de bestraffing van Uw aangezicht.

Laat Uw hand rusten op de Man van Uw rechterhand,
op de Mensenzoon, Die U voor Uzelf sterk gemaakt hebt.
Dan zullen wij ons niet van U afkeren;
behoud ons in het leven, dan zullen wij Uw Naam aanroepen.
HEERE, God van de legermachten, breng ons terug;
doe Uw aangezicht lichten, dan zullen wij verlost worden.

Reacties zijn gesloten.