Klaar voor september?

Enkele weken geleden plaatste ik een topic genaamd ‘wat gebeurt er in september?’. Meteen steeg het aantal bezoekers torenhoog en het topic werd een record in het aantal keren gelezen. Vorige week plaatste ik het topic ‘tel je zegeningen’ en het bezoek was minimaal.

Vanwaar die enorme belangstelling?

Hoe komt dat toch? We leven als kinderen van God in een zondige, verleidelijke en vijandige wereld. Alles wat ons zou kunnen helpen om stand te houden in deze wereld daar zouden we belangstelling voor moeten hebben. Maar in plaats daarvan gaat de grootste belangstelling uit naar ‘de tijd na deze tijd’.

uitzien

Nu is het logisch dat we als hemelburgers uitzien naar de komst van de Heer Jezus, maar ik vroeg me toch onwillekeurig af waarom mensen zó op alle ‘opname’ en ‘eindtijd’ berichten duiken. Wat zouden we doen als we nu al zeker wisten dat de Heer Jezus in september zou komen om Zijn Gemeente op te halen?

Wanneer precies?

Hoeveel mensen zouden er dan meteen denken ‘de hoeveelste september komt Hij?’ (want dan kunnen we bepalen wanneer we ons moeten voorbereiden!). Als Hij de eerste week van september komt dan beginnen we de rommel (zonden, slechte gewoonten) in ons leven op te ruimen als het eind augustus is, maar als Hij eind september komt dan kunnen we daarmee wachten tot half september. Toch?

Om nog maar niet te spreken over de mogelijkheid dat Hij misschien helemaal niet dit jaar zou komen maar dat het nog jaren zou duren. Stel dat we dat zouden vernemen hoeveel mensen zouden dan maar lekker verder gaan met hun leven zonder verder over een leven dichtbij Christus na te denken? Een leven door de Geest?

opruiming houden zodra het moet

Hoeveel mensen zouden zo, bewust of onbewust, redeneren? We gaan heilig leven vlak voor dat onze Heiland komt. Jammer van al die moeite als Hij toch nog niet komt… Zou dit nu precies de reden zijn waarom de Heer ons niet verteld wanneer Hij precies komt? We kunnen het seizoen weten. We zien hoe de wereld verandert en zelfs ongelovigen zien dat er ‘iets’ te gebeuren staat. Het zou moeten maken dat wij verlangend uitzien en ook zo leven. Voor mij is dat de grootste reden om te schrijven over de opname van de Gemeente, maar ook over de verlossing van Israël en uiteindelijk de hele aarde. Als je je deze dingen bedenkt dan wil je rein bevonden worden als de Heer onverwacht komt. Als de bazuin plotseling klinkt. Maar toch willen we weten weten of er soms al iets meer bekend is. Als dat gewoon hoort bij het letten op de tekenen der tijden is dat goed. Maar de massale aandacht doet mij denken dat veel broers en zussen in Christus eigenlijk wel weten dat ze zich zouden schamen als de Heer Jezus nu opeens onverwachts voor hun neus zou staan. En dus proberen ze er achter te komen wanneer die heiliging noodzakelijk wordt.

NU

Die heiliging is nu reeds noodzakelijk. Als de bruid naar de bruiloft gaat, haalt ze geen washandje over haar neus. De voorbereidingen om onberispelijk en begeerlijk voor haar bruidegom te zijn worden lang van te voren al gedaan. Dat moet ook voor ons als Bruidsgemeente gelden. Als de hemelse Bruidegom wacht tot Zijn Bruid zich heeft klaargemaakt hoe lang zal Hij dan moeten wachten??

Maar de dag van de Heer zal komen als een dief. Dan zullen de hemelse sferen dreunend vergaan en de elementen door vuur worden verteerd; en de aarde, en de op aarde verrichte daden zullen nog gevonden worden. Wanneer alles zo vergaat, hoe moet u dan uitmunten door een heilig en vroom leven! Kijk vol verwachting uit naar de dag van God en bespoedig zijn komst.

2 Petrus 3:10-12a

Doe daarom een gordel om uw middel, wees verstandig en nuchter, vestig al uw hoop op de genade, die uw deel wordt wanneer Jezus Christus zich zal openbaren. Wees gehoorzaam als kinderen en geef niet langer toe aan de lusten die uw leven beheersten in de tijd van uw onwetendheid. Hij die u geroepen heeft, is heilig. Wees heilig zoals Hij, in heel uw gedrag; want er staat geschreven: Wees heilig, want Ik ben heilig.

1 Petrus 1:13-16

Streef naar vrede met alle mensen en naar een heilig leven, want zonder dat zal niemand de Heer zien.

Hebreeën 12:14

Zó moet je leven:

leef in vreugde alsof de Heer Jezus morgen zal komen,
maar leef ook alsof morgen de hel zal losbarsten.

Wees voorbereid om weg te gaan
en laat je reinigen
zodat je rein zult zijn als Hij komt.

Maar als je hier nog even moet blijven
onderhoudt dan je wapenrusting (gebed, Bijbel)
zodat je de duivel kunt weerstaan in Jezus’ Naam.

 

 

Reacties zijn gesloten.