H1N1 komt er aan…

DE griep…

Momenteel zijn veel mensen bezig om te zien of ze zich kunnen wapenen tegen de gevreesde H1N1 griep, ook bekend als de Mexicaanse griep. De Overheid stuurt folders rond met tips om de kans dat je besmet wordt (en anderen besmet) zo klein mogelijk te houden. Niemand wil ziek worden, dus als je er ook maar iets aan kunt doen om dat te voorkomen, dan zul je dat wat in je macht ligt gebruiken.

H1N1

Handen wassen

Handen wassen, het lijkt zo logisch, maar het kan veel levens redden, zo kun je op de website lezen van Updaid (een website met ‘nieuws over ontwikkelingssamenwerking en ontwikkelingslanden’) Natuurlijk, we wassen allemaal onze handen na het toiletbezoek en hopen dat de ander dat ook doet! Uit angst voor de Mexicaanse griep schudden we nu maar minder handen, niezen we in papieren zakdoekjes en wassen we vaker onze handen.

gebruik veel water als je je handen wast

bacteriën

Kip snijden we echt niet meer zo op het aanrecht, de informatiefilmpjes over de salmonella bacterie waren duidelijk genoeg. Ook de legionellabacterie krijgt bij ons nog maar weinig ruimte. We weten het: gevaar voor besmetting kan ontstaan bij watertemperaturen tussen de 25 en 55 graden, maar wanneer het water heter is dan 70 graden overleeft de bacterie het niet. Dus onze HRketel is goed ingesteld.

Contact met dieren

Na de heerlijke duinwandeling, die onze conditie op peil houdt, kijken we ons zelf uiteraard na op teken. Eén zo’n klein beestje kan je enorm ziek maken, niemand die zit te wachten op de ziekte van Lyme, dus we controleren ons zelf steeds weer. We zijn zuinig op onze fysieke gezondheid! En terecht, iedereen die langere tijd ziek is geweest, weet wat een zegen een goede gezondheid is.

Het sprookjesboek

Soms lees ik in reacties op weblogs dat mensen spreken over de Bijbel als een ouderwets en achterhaald sprookjesboek. Niets is echter minder waar! Op dit moment lees ik het boek ‘Morderne wetenschap in de Bijbel’ van Drs Ben Hobrink. Hij beschrijft in zijn boek de wijsheid van de wetten (reinigings en spijswetten) die God aan Zijn volk gaf. Wetten die, als de mens zich daar aan had gehouden, de grote pestepidemieën hadden voorkomen. Als we alleen het voedsel zouden eten wat God rein heeft verklaard, zouden hart en vaatziekten en kanker niet onze grootse doodsoorzaken zijn.

De pest

In de middeleeuwen bleken Joodse gemeenschappen minder zieken en doden te hebben tijdens epidemieën omdat zij, door hun reinigingswetten uit het oude testament, veel hygiënischer leefden dan de andere mensen. In plaats van hun voorbeeld (de wetten van God) over te nemen, werden de Joden aangezien als de veroorzakers van de pest en werden ze vervolgd en op gruwelijke wijze ter dood gebracht.

De wetenschap en de Bijbel

De moderne wetenschap begint langzaam aan te ontdekken op welke manier wij gezond kunnen leven en ons lichaam in goede conditie kunnen houden. Als we de spijs- en reinigingswetten naast de moderne voedingsleer en hygiënische leer leggen, zien we steeds meer overeenkomsten: God, Die immers alles geschapen heeft, kende de gevaren en Hij beschermde Zijn volk daarvoor met wetten, die Hij uit liefde aan de mens gaf. Letterlijk: ‘doe dit (niet: omdat Ik het zeg, maar) opdat het u wèl ga!’

De reinigingswetten

In het boek Leviticus worden (onder andere) aanwijzingen gegeven over:

  • het opruimen van afval
  • het wassen van het lichaam na het aanraken van een lijk of een zieke
  • het wassen van het lichaam voor het eten
  • het in acht nemen van een zekere periode van afzondering en reiniging, indien er sprake is van een besmettelijke ziekte
de Bijbel, een sprookjesboek? Echt niet!

onze wetten van gezondheidszorg

Wij (in de Westerse landen) hebben veel van deze regels overgenomen. Ons afval ruimen we op, we letten op onze persoonlijke hygiëne. We maken gebruik van quarantainemaatregelen wanneer we denken dat er gevaar is voor onderlinge besmetting. We willen wat graag ons lichaam rein houden, we doen graag wat in onze macht ligt, en terecht! We blijven graag gezond, willen graag genieten van het leven. Niemand wil ziek worden, dus als je er ook maar iets aan kunt doen om dat te voorkomen, dan zul je dat wat in je macht ligt gebruiken. Gezondheid is niet besmettelijk, maar ziekte helaas wel!

Onze geestelijke gezondheid

Wist je dat we niet alleen moeten werken aan lichamelijke reinheid maar ook aan geestelijke reinheid? Toen God de wereld en de mensheid schiep was alles nog volledig gezond en rein. Na de zondeval kwam de ziekte, de afbraak, bacteriën kregen vrijspel! Na de zondeval was de hele schepping onderworpen aan disharmonie en vergankelijkheid. (Gen.3, Rom.8:20, Rom.5:12)

We zijn van binnen zo smerig als varkens in de modder…

Als God ons ziet zoals we zijn: ontreinigd en smerig door zonden, kunnen we voor Zijn aangezicht niet bestaan. Hopeloos! Vanuit die positie (de bijbel zegt dat we slaaf van de zonde zijn) kunnen wij niet bij God zijn. Maar God verlangt er naar dat we wel bij Hem horen! Hij wil een relatie met ons! Daarom heeft Hij ook de oplossing geboden! De weg tot God weer is vrijgemaakt voor een ieder die in Jezus gelooft. (Joh.14:6)

Gereinigd voor de troon van God komen!

Maar het Evangelie is zo simpel, dat het bijna moeilijk te geloven is dat het zo eenvoudig is: de Heer Jezus gaat tussen ons mensen en Zijn Vader in staan. En elk mens wat schuilt achter de Heer Jezus is veilig: als God ons dan aanziet, ziet Hij Zin geliefde Zoon, schuldloos en rein! Als we ons zelf aan Jezus Christus hebben overgegeven zou je kunnen zeggen: God kijkt naar ons met een bril op; die bril is Zijn eigen Zoon, Jezus Christus. Doordat God zo naar ons kijkt ziet Hij ons in onze nieuwe positie: opnieuw geboren in Christus! Als mens zijn we vuil, hebben we zonde, als christen zijn we schoon door het offer van de Here Jezus. De Here Jezus heeft ons schoongewassen: eens en voor altijd!

Blijf je schoon?

Betekent dat dat je nooit meer vuil kunt worden, dat je er dan maar op los kunt leven? Nee! Het betekent dat je voor God rein bent, maar omdat je je leven aan de Here Jezus overgaf je ook moet houden aan zijn regels zodat je rein en geheiligd kunt blijven! De Here Jezus kan naar jou kijken en wel degelijk zeggen: Joh, je bent vuil geworden! Reinig je!

Blijf uit de modder!

De Here Jezus zegt ons dat we ons niet in moeten laten met zondige praktijken: Hij vraagt ons een rein leven te leiden! In 1 Pet. 1: 13- 20 schrijft Petrus aan de gelovigen dat ze zelf heilig moeten worden in hun wandel. Met wandel bedoelt hij de manier waarop ze leven. (‘je handel en wandel’)
Ook hier gelden reinigingsvoorschriften:

ruim je afval op!

Als je nog zaken in je leven hebt die niet in orde zijn, belijdt deze dan, maar het in orde met de mensen in je omgeving, zover dit in jouw macht ligt. Als je verkeerde keuzes hebt gemaakt, erken dit. Een grote schoonmaak dus! Net zoals je huis en omgeving na enkele dagen toch echt weer schoongemaakt moet worden, mogen wij iedere keer weer bij de Heer terugkomen. Nadenken over de afgelopen tijd (sinds de grote schoonmaak!), is er nieuw vuil bijgekomen? Moet er iets uit de weg geruimd worden? Doe het! Het geweldige is dat de Here Jezus jou wil vergeven voor dat wat je verkeerd deed. Hij wil je helpen om vervolgens anders te gaan leven.

Hulp en advies

Omdat Hij weet hoe moeilijk dat is – de discipelen vonden het daarom ook heel erg dat Hij weg zou gaan, wie kon ze dan helpen bij hun beslissingen, wie wees ze dan de weg die goed was? – daarom beloofde Hij de Heilige Geest. Iedereen die tot geloof is gekomen heeft ook de Heilige Geest ontvangen. De Heilige Geest vertelt ons hoe je heilig kunt leven en wil ons er mee helpen!

Ooit was je zelf een lijk…

voor God ben je dood als je niet vergeving hebt ontvangen voor je zonden en schoon gewassen bent! Zoals wij eten weggooien wanneer er schimmelsporen opzitten omdat het dan voor ons verontreinigd is en onbruikbaar geworden, zo staat de mens voor God. Verontreinigd door de zonde. Maar! Wat een geweldige boodschap van hoop is er: we kunnen schoongewassen worden! Een ieder die gelooft in Jezus Christus, een ieder die Zijn offer (Zijn sterven aan het kruis voor ons) aanneemt, mag ook zijn offer van de opstanding aannemen! Wij kunnen met Hem opstaan uit die dode positie die we eerst innamen!

Sta op uit de dood!

Daarom is de doop in het water een prachtige uitdrukking: je gaat het water in en gaat helemaal koppie onder, zoals Jezus voor ons de dood in ging, maar – Wauw! – je mag ook weer bovenkomen zoals Jezus Christus de dood overwon! Daarom vraagt de Heer of wij gehoorzaam willen zijn, of we willen geloven, ons laten dopen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest en ons houden aan alles wat Hij ons opgedragen heeft. Dat waterbad, die doop, is dus een opdracht en niet voor niets: het is een geweldige ervaring om te staan aan de rand van dat water- bedenkend dat Jezus stond voor jou voor de dood… Om het water in te gaan in gehoorzaamheid, zoals Jezus de dood in ging. Geweldig om op die manier van te getuigen van wat Jezus Christus voor je deed! Iedere keer zie ik weer hoe mensen dan na de onderdompeling stralend opstaan: beseffend: Ik ben met Jezus Christus, gestorven en opgestaan uit de dood! Ik ben in Hem rein voor God!

Schoon deelnemen aan het Heilig Avondmaal

Als gemeente van Christus kennen we het ‘samen eten van het lichaam’. Het brood dat gebroken wordt bij het Heilig Avondmaal is het symbool voor het lichaam van Jezus, dat voor ons gebroken werd. De wijn staat symbool voor het bloed dat vloeide ter vergeving van onze zonden. Kun je eten of drinken van deze maaltijd zonder de Heer te danken voor Zijn offer? Daarom is het in de meeste gemeente een goede gewoonten om vooraf gelegenheid te bieden voor gebed. Je mag Hem danken en vragen om vergeving als dat nodig is, je mag met ‘schone handen’ aan tafel gaan. Niet dat wij onze handen wassen in onschuld… nee, we wassen onze handen juist omdat we weten dat we schuldig zijn, maar dat Hij ons vrijgepleit heeft opgrond van Zijn overwinning op de dood!

Ach… een beetje vuil…

We zijn smetteloos schoon nadat we het offer van de Here Jezus hebben aangenomen. Hij reinigt ons volledig. En dan begint de strijd; de strijd tegen het vuil! De Bijbel staat vol waarschuwingen; Pas op! Je wordt gemakkelijk vies, soms lijkt iets rein, maar is het niet. Je moet zorgen schoon te blijven, je verkeert in een omgevingen die jou wil verleiden om een ‘beetje vies’ niet zo erg te vinden… om van ‘een beetje vies geeft niet’, af te zakken naar ernstig vervuild! Als je vergeet om in gesprek te blijven (=bidden) met de Here Jezus en Zijn Vader, als je niet luistert naar wat Hij zegt (=Zijn Woord lezen, overdenken, bespreken met anderen), als je niet volhardt dan kan het zijn dat je vies wordt zonder dat je door hebt. Vervuild met zonde. Wat een voorrecht dat er altijd die weg terug is: gebed (belijden, vragen en ontvangen van vergeving)!

Respecteer de oudsten

Maar de Bijbel leert ons ook dat we anderen moeten waarschuwen: Denk om je leefwijze, leef rein! Ja, soms moeten zelfs de oudsten van de gemeenten mensen in quarantaine plaatsen als ze volhouden met zich vervuilen. (ik bedoel het bewust blijven zondigen of in zonde blijven leven!) Dat is geen leuke situatie, voor geen van de betrokkene. Gelukkig is dat iets dat pas gebeurt als er meerdere keren een gesprek is geweest met die ander, als er hulp geboden is, als er gebeden en gestreden is! Daarom leert de Bijbel ons ook om te bidden voor die mensen die als oudsten zijn aangesteld door de Here God. Want wat een moeilijke en zware taak is dat! Hun doel zal altijd zijn om biddend, door de Heer geleid samen de weg terug te vinden: wat wil de Heer? Om diegene die anderen in gevaar brengt door zijn levenswijze te beschermen. Het zijn geen mensen die als ‘big brother’ functioneren, eerder mensen die als arts fungeren: adviseren over hoe te zorgen dat je gezond blijft of wordt.

ziek

We hebben elkaar nodig!

Daarom zegt de Heer ons ook om elkaar op te zoeken, om je aan te sluiten bij een gemeenschap. Samen kunnen we strijden, samen mogen we genieten, samen mogen we uitzien en verwachten! Een groep gelovigen die samen is noem je een gemeente. Alle groepen gelovigen van de afgelopen eeuwen en van deze tijd vormen samen de gemeente van Christus. In de Bijbel staat dat de gemeente het lichaam Christus is. De gemeente is de vertegenwoordiging, de uiterlijke verschijningsvorm van Jezus Christus. Wij mogen de anbassadeurs van Christus zijn, maar laten we daarbij bedenken dat wat wij doen en hoe wij leven, aan de wereld het beeld geeft van Wie Christus is. Daarom hebben we de opdracht om onszelf en de gemeente rein te houden!

Wat een voorrecht dat we daarom als we samenkomen eerst ‘onze handen mogen wassen’. In gebed mogen we, door de Here Jezus Christus, voor God komen en vragen of Hij ons wil reinigen. Bidden of Hij ons persoonlijk, maar ook als gemeente gezond wil houden.

Jij ook?

Ben jij je bewust van het feit dat je voor God niet rein bent? Wil je iets doen aan je geestelijke gezondheid? Wil je niet langer dood zijn voor God? Geloof je dat Jezus Christus door Zijn lijden en sterven aan het kruis, de (onze) straf op de zonde heeft gedragen en ondergaan, als Lam van God.(Joh.1:29, Jes.53)? Weet dan dat de Heer er naar uitziet naar het moment dat jij Hem dat vertelt! Weet dat de Heer er naar verlangt om ook jouw zonden te vergeven! In de bijbel staat dat God wil, dat ieder mens gered wordt door het geloof in Jezus Christus (1 Tim.2:3-4). Hem (Christus) heeft God voorgesteld als zoenmiddel in Zijn bloed.(Rom.3:25). Alleen door geloof in het bloed van Jezus Christus ontvangt een mens volkomen vergeving van zonden en verzoening met God. (1 Joh.7-9).

Neem contact op

Bidt, zoals je een mobieltje pakt om contact te krijgen met iemand die je ook niet kan zien: God hoort je! Zoek een plek waar je alleen kunt zijn. Spreek gewoon je gedachten, verlangens hardop uit. Vraag Hem om vergeving van je zonden. Vertel Hem dat je begrepen hebt dat Jezus ook voor jou moest sterven en dat jij je leven aan Hem wilt geven! Dat betekent dat je dan je leven (dat leven vol viezigheid!) weggeeft, je geeft de leiding van je leven over aan de Here God. Dank de Here Jezus voor Zijn offer!

Zoek anderen

Als je niet weet hoe of wat je kunt bidden, neem dan gerust contact met mij op via de e-mail (zie links boven) of zoek iemand anders, die een kind van God is en met je wil bidden. En blijf niet in je eentje je best doen om schoon te blijven! Zoek anderen en sluit je aan bij mensen die net als jij hun best willen doen om te leven op de manier die Jezus ons voorgeleefd heeft! Dank de Heer dat we in een land leven waar we ons geloof vrij mogen uiten, waar we als christen samen mogen komen om de Here God te danken, om samen te leren en elkaar tot steun te zijn!

met dank aan mijn zuster in Christus;
wij waren beiden tegelijkertijd bezig met de reinheidswetten en de spijswetten
– toeval bestaat niet -.

Reacties zijn gesloten.