Gods boodschap in DNA?

Alles is door toeval ontstaan

De evolutietheorie leert deze dwaasheid. Maar als we aan de hand van de wet van het toeval gaan berekenen hoe groot de kans is dat één levende cel door toeval ontstaat komen we op een volkomen te verwaarlozen kleine kans, wat de evolutietheorie maakt tot een onhoudbare bewering.


Een fabriek

Alleen al een enkele levende cel kan worden vergeleken met een fabriek met aan elkaar verbonden assemblagelijnen, met sensoren, poorten, pompen, identificatie-systemen, energiecentrales, recycling units, hoogtoerige motoren etc. Miniatuur monorails transporteren materialen van de ene locatie naar de andere.

“Een bacterie is veel complexer dan de levenloze systemen die de mens kan creëren. Er is geen laboratorium in de wereld wat kan concurreren met de biochemische activiteit van het kleinste levende organisme. Een cel is ingewikkelder dan het grootste computer die de mens ooit heeft gemaakt.”


Sir James Gray, de Universiteit van Cambridge

DNA

Toen geleerden het DNA ontdekten en gingen bestuderen bleek de natuur nog veel ingewikkelder in elkaar te zitten. DNA is als een taal in het hart van de cel. Een moleculair-bericht, een reeks instructies, vertelt de cel hoe eiwitten te construeren, zoals software dat zou doen. Kan het DNA, de software, zijn ontstaan door toeval? Of is er een programmeur nodig geweest? Net zoals als elk redelijk denkend mens kan begrijpen dat een auto, een trein, een horloge of een spaceshuttle niet zomaar kan zijn ontstaan, maar dat zij door knappe koppen zijn bedacht en gemaakt, kunnen we vaststellen dat zowel een cel als het DNA uitgedacht en geproduceerd zijn door de knapste ontwerper van het universum: de Here God.

De samenstelling

DNA is samengesteld uit gewone chemische stoffen (basen, suikers en fosfaten die reageren volgens de gewone wetten.) Wat het DNA maakt tot software zijn niet de chemische stoffen zelf, maar hun volgorde, hun patroon. De chemicaliën in het DNA zijn gegroepeerd in moleculen (nucleotiden genaamd) die fungeren als letters in een bericht, en ze moeten in een bepaalde volgorde zijn om de boodschap begrijpelijk te laten worden. Gelet op de hoeveelheid informatie die het DNA bevat is ontstaan door toeval geheel uit te sluiten. (die hoeveelheid is enorm: Eén cel van het menselijk lichaam bevat drie tot vier maal meer informatie dan alle 30 volumes van de Encyclopedia Britannica!)

Toeval?

Op basis van waarschijnlijkheidsfactoren kan elke levensvatbare DNA-streng (die meer dan 84 nucleotiden bevat) niet het gevolg zijn van toevallige mutaties. De kans zou 1 op de 480 (met daarachter nog zeventien nullen.) zijn.

1 op de 480.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000

Volgens de wetten van de kansberekening betekent dit dat de uitkomst verwaarloosbaar klein is: het is onmogelijk dat dit nog toeval kan zijn. Zelfs al een eencellige bacterie heeft 3.000.000 nucleotiden, uitgelijnd in een bepaalde volgorde. De studie van DNA biedt krachtige bewijzen dat het leven absoluut het product is van een intelligent ontwerp.

Een bericht wat momenteel
rondwaart over internet

Ingesloten codes

Als je een code aantreft met logische patronen dan weet je dat een intelligentie die heeft opgesteld. Ook als je die code niet meteen kunt vinden. Zulke informatie werd aangetroffen in het DNA. Het bericht werd ontdekt toen onderzoekers vreemde wiskundige patronen zagen verschijnen in een bepaald deel van het genoom. Reeksen die een wetmatigheid vertoonden, maar schijnbaar geen logische informatie weergaven. Tot iemand aan de Harvard University op het idee kwam om te bekijken of dit geen gecodeerde taal was.

Aramees

“In een opwelling begonnen we met kruisreferenties van de patronen met taal databases en we waren geschokt om te zien dat de patronen overeen kwamen met het oude Aramees.” Volledig gedecodeerd, luidt de boodschap in populair Nederlands:

“Hallo mijn kinderen.
Dit is JHWH, de Ene ware Heer.
U hebt het geheim van de creatie
gevonden; deel het nu vreedzaam
met de wereld….”

Reacties

Het is leuk om te zien hoe op dit bericht wordt gereageerd. Charles Watson, de man die de leiding over het vertaalproject zou hebben gehad, reageerde naar verluid als volgt:

“Dit betekent niet dat de evolutietheorie niet klopt. Het was gewoon nog niet compleet. Het lijkt erop dat de Joods-Christelijke god eigenlijk begonnen is met het hele proces en in plaats van ons te vertellen over natuurlijke selectie, liet hij een verborgen handtekening achter die wij op een zeker moment zouden ontdekken zodra we over de juiste technologie zouden beschikken. Het maakt het totaal logisch eigenlijk.”

Jaja. ‘God bestaat, maar Hij stond aan het begin van de evolutie en Hij liet het verder over aan het toeval hoe alles zich zou ontwikkelen’… Als de ark van Noach onomstotelijk vaststaand gevonden is, zal de zondvloed nog steeds ontkend worden. En als God’s handtekening in ons DNA staat is dat geen teken dat de mens zichzelf heeft bedrogen met de evolutietheorie, maar die theorie wordt dan slechts lichtjes bijgesteld….

Is het waar?

Iets wat op het internet verschijnt, kan als een lopend vuurtje de wereld rondgaan. En zoals je waarschijnlijk weet: als iets door zoveel mensen wordt gebracht MOET het haast wel waar zijn…

Ik weet het niet

Mij ontbreekt de kennis om dit te controleren. Ik vond het een te mooi bericht om het niet even door te geven. En maakt het iets uit of het klopt of niet? Voor mijn gevoel niet. Mensen die niet in God willen geloven zullen dat niet doen al worden ze met hun neus op de feiten gedrukt. En ikzelf.. ik geloof in God. Ik heb deze bevestiging niet nodig. Bovendien: als je het eerste deel van dit stukje leest en ziet hoe vernuftig Gods schepping is geschapen kan ik niet begrijpen dat er mensen zijn die oprecht overtuigd zijn dat God niet bestaat. Dat te geloven vergt oneindig veel meer geloof dan geloven dat een stapel metaal en rubber per abuis veranderd in een mooie motorfiets… Psalm 53 vers 2

Ze (de mensheid) kunnen weten wat er over hem te weten is; hij heeft het hun zelf duidelijk gemaakt. Want sinds hij de wereld heeft geschapen, kunnen ze met hun verstand uit de schepping opmaken wat niet gezien kan worden: zijn eeuwige macht en zijn Godzijn. Te verontschuldigen zijn ze dus niet!

Romeinen 1 vers 19-20

bron: before it’s news

Reacties zijn gesloten.