de grote zonsverduistering

Op 21 augustus 2017 zal een totale zonsverduistering de gehele Verenigde Staten van West (Oregon) naar Oost (South Carolina) oversteken. De zon komt op in het oosten en gaat onder in het westen, maar zonsverduisteringen reizen van west naar oost. Totale zonsverduisteringen zijn zeldzamer dan ze lijken. Als we bijvoorbeeld in Nederland een totale zonsverduistering willen zien zullen we moeten wachten tot het jaar 2135. Elke anderhalf jaar is er wel ergens een totale zonsverduistering (velen alleen zichtbaar vanaf de oceanen) maar als je op 1 bepaalde plek woont en daarvandaan de zonsverduistering wilt zien dan kan dat maar eens in de 370 jaar. Het is de eerste totale zonsverduistering van kust tot kust in Amerika sinds 1918 en ik geloof dat het een profetische betekenis heeft.

Wat is een zonsverduistering?

Een totale zonsverduistering vindt plaats als de maan precies voor de zon staat. De zon is 400 maal groter dan de maan, maar omdat de zon precies 400 x verder weg staat van de aarde als de maan lijken zon en maan precies even groot. Dit betekent dat –als de maan de zon volledig afdekt, de aarde in de schaduw van de maan komt en het midden op de dag donker wordt. Als je in Amerika bent kun je getuige zijn van een totale zonsverduistering van enkele minuten. Zou je de zonsverduistering willen volgen dan zou je in een vliegtuig moeten zitten wat twee maal met de snelheid van het geluid vliegt. Het pad wat de zonsverduistering over de Verenigde staten volgt, gaat namelijk met een snelheid van 2.348 km per uur en duurt 46 minuten in totaal.

Heeft de zonsverduistering een betekenis?

De verduistering valt aan het einde van de Hebreeuwse kalender maand van Av, en net voor het begin van de maand van Elul, bekend als de maand van ‘bekering’. Nog belangrijker is dat het gebeurt in het jaar van de 50ste verjaardag van de hereniging van Israël met de eeuwige en heilige Hoofdstad van Israël: Jeruzalem. De zonsverduistering vindt plaats 33 dagen voor het Openbaring 12 teken wat plaatsvindt op 23 september. En 40 dagen voor Grote Verzoendag (Yom Kippoer) op 29/30 september. “40” staat voor een periode van testen in de Bijbel zoals we zien in de 40 jaar die de Israëlieten in de woestijn verbleven en de 40 dagen die Jezus in de woestijn werd getest. Deze 40 dagen periode die tot Yom Kippur leidt is meer dan willekeurig. Deze periode wordt ‘het seizoen van Teshuvah’ genoemd, een periode die in het Joodse geloof een tijd is om met God in het reine te komen voordat het oordeel op de verzoendag valt. Met andere woorden, ‘bekeer je voordat de tijd op is!’ Enkele jaren geleden hadden we de waarschuwingen van de bloedmanen. De Joodse kalender is gebaseerd op de maan en daarom is een bloedmaan een waarschuwing voor Israël. Zou de zonsverduistering een teken zijn van God voor de heidenen, die leven naar de zonnekalender? En met name een waarschuwing voor Amerika?

Waarom de waarschuwing voor een oordeel over Amerika?

De vorige regering van Amerika, onder leiding van president Obama, was desastreus voor Israël. Obama bleek een echte tegenstander van de Joodse staat. Bij de verkiezing van president Trump beloofde deze de Amerikaanse ambassade te verplaatsen van Tel Aviv naar Jeruzalem; hij verklaarde Jeruzalem als hoofdstad van Israël en hij veroordeelde de Palestijnse messenstekerijen. Het leek er op dat Israël met deze president weer wat adem zou krijgen en Amerika zich weer als vriend van Israël zou gaan gedragen. Ondanks alles wat president Trump heeft gezegd blijkt echter dat de tegenstand binnen zijn regering en parlement te groot is voor hem. Zo heeft hij de verhuizing van de ambassade ‘uitgesteld’ (net als zijn voorgangers) en komt hij steeds meer terug op het idee van ‘land voor vrede’ waarbij Israël opnieuw land zou moeten afstaan in ruil voor vrede (die ze ook dan niet krijgen).

“Want nabij is de dag des Heren over alle volken;
zoals gij gedaan hebt, zal u gedaan worden,
uw daad zal op uw eigen hoofd terugvallen.”

Obadja 1:15

Zoals gij gedaan hebt, zal u gedaan worden…

Als Amerika inderdaad een rol gaat spelen in de verdeling van Israël en daarmee het door God aan Israël beloofde land van hen wegneemt dan zal de Hand van de Almachtige God de Verenigde Staten van Amerika verdelen. Het is dus geen verrassing dat God het komende evenement aan de hemel gebruikt om als waarschuwing letterlijk een lijn te trekken in het hart van Amerika. En misschien is dit (na een lange reeks van waarschuwingen) wel de laatste waarschuwing voor Amerika.

En nog één na zeven jaar

Wat dit idee nog ondersteunt is dat er over zeven jaar (8 april 2024) een tweede volledige zonsverduistering zal zijn over Amerika en nu van zuid-west naar noord-oost. Dit is ongekend; zo snel opnieuw een volledige zonsverduistering in Amerika. Als je de eclipse-lijnen van 2017 en 2024 met elkaar vergelijkt, vormen ze een X over Amerika. Als de laatste jaarweek van Daniël inderdaad dit jaar begint, dan zou die jaarweek aflopen in 2024. Daarmee zou de tweede eclips in Amerika samenvallen met de wederkomst van Koning der koningen Jezus Christus.

Het einde der tijden?

Als je de berichten over het Openbaring 12 teken en de eclipses op internet leest, zou je het idee kunnen krijgen dat het ‘einde der tijden’ aanbreekt. Dat is zeker niet het geval; deze wereld blijft bestaan. Wel mogelijk is dat het einde van een bepaalde tijd aanbreekt, als God de Gemeente weghaalt van de aarde, Zijn volk Israël verbergt voor de vijand en afrekent met de opstandige volkeren. Deze tekenen spreken dus over de spoedige wederkomst van de Heer Jezus!

De tweede exodus

De zeven jarige verdrukking (ook genoemd ‘De 70e Week van Daniël’ of ‘De Tijd van Jakobs benauwdheid’) wordt beschouwd als een wereldwijde versie van de Exodus uit Egypte. De plagen en de uittocht uit Egypte waren een soort microkosmos van de toekomstige Dag van de Heer. De meedogenloze Farao was een voorbeeld van de antichrist, de plagen waren een voorbeeld van de komende wereldwijde bazuin- en schalenoordelen. De uittocht van Israël was een voorbeeld van hoe God Zijn volk in de woestijn zal leiden en hen daar zal beschermen. De Israëlieten die bij de eerste exodus niet trouw waren zullen aan het einde van de Verdrukking gered en bevrijd worden en een nieuw hart ontvangen. Opvallend ‘toeval’: de ‘x’ die in 2024 door de twee zonsverduisteringen wordt gevormd, komt boven een regio in zuidelijke staat Illinois, genaamd ‘Little Egypt’. Nog specifieker: het exacte punt waar de twee paden kruisen is boven de stad Makanda, die vroeger de “Ster van Egypte” heette.

Meer over de zonsverduistering op 21 augustus

De verduistering vindt plaats in samenhang met Regulus, de koningsster. Regulus is de helderste ster in de constellatie Leeuw en dit sterrenbeeld is één van de twee sterrenbeelden die betrokken zijn bij het Openbaring 12 Teken. Het feit dat deze verduistering zich voordoet in sterrenbeeld Leeuw, die de maand daarna in het Grote Teken zal zijn, is verbazingwekkend. Het is alsof God probeert onze aandacht op de komende Koning te vestigen en op het grote teken van de volgende maand. De zonsverduistering gaat in haar baan over Amerika over 12 staten heen. Dit doet me toch onwillekeurig denken aan het Openbaring 12 teken, over een vrouw met een kroon van 12 sterren.

Veelbetekende plaatsnamen

De eerste grote stad die de zonsverduistering zal zien is Salem, de hoofdstad van Oregon. Salem is natuurlijk de verkorte versie van “Jeruzalem”; de meest profetisch significante stad in de hele Bijbel. Jeruzalem werd oorspronkelijk ‘Salem’ genoemd in de tijd van Melchizedek (Genesis 14:18), die een voorschaduw van Christus was. Hierna kruist het pad de plaats Madras (Oregon), wat “Moeder van God” betekent. (wat doet denken aan de vrouw in het grote Openbaring 12 teken. Daarna kruist het de plaats Weiser (Idaho), wat Duits is voor “wijze”. De wijze mannen uit het oosten waren degenen die de tekenen in de hemel zagen toen Jezus Christus geboren was. Zij volgden zijn ster en vonden de exacte plaats waar hij geboren was. Net zo zien wij nu een ander teken aan de hemel wat wijst op de nabijheid van Jezus ‘terugkomst. De zonsverduistering beweegt dan over Alliance. (Nebraska) Een alliantie is een unie van meerdere partijen. De kerk wordt binnenkort in een eeuwige alliantie met Christus gebracht wanneer het lichaam van Christus met het hoofd wordt verbonden. Op dezelfde manier zal binnenkort op de aarde een satanische alliantie worden gevormd in de vorm van de tien hoornen (Openbaring 17:12) en een “verbond met velen” (Daniël 9:27). De volgende plaats is Ravenna (Ohio), wat “raaf” betekent en verwijst naar de dagen van Noach. Noach stuurde een raaf uit de ark voordat hij een duif zond (Genesis 8: 7). Ook was Ravenna, Italië, de plaats waar Julius Caesar zijn troepen verzamelde voordat hij de Rubicon overstak. De term “het oversteken van de Rubicon” is een idioom om te zeggen: “de teerling is geworpen” of “voorbij het punt van terugkeer”. De wereld stevent af op een weg waarvan geen terugkeer mogelijk is.


Maranatha!geraadpleegde bronnen: godskalender en biblicalsignsintheheadlines

Reacties zijn gesloten.