De misleiding van de Opname ná de grote verdrukking.

De misleiding van de Opname ná de grote verdrukking.
Ik heb het al een tijdje op mijn hart om nogmaals over de Opname van de Gemeente uitleg te mogen geven. Het gaat mij, de Heilige Geest in mij, aan het hart, dat men geen onderscheid kan maken tussen de Opname van de Gemeente en de Wederkomst van de Here Jezus. Dat is dan ook de reden, om met een zeer waarschuwende titel dit te onderstrepen.

Verder lezen

Klimaatveranderingen

Klimaatveranderingen
Bizarre vloedgolven die tegen de rotsen beuken.
De slagregens die zonder moe te worden uit de hemel komen.
Donkere wolken die samen spannen
en de lichtflitsen blijven komen.
De storm die joelend over de weilanden scheert.
Het klimaat verandert, de stormen worden erger, en erger.

Verder lezen

De ‘zevens’ in God’s klok

De ‘zevens’ in God’s klok
De 70 ‘zevens’, geprofeteerd in Daniël 8 vers 24 kent twee vervullingen. Ten eerste, de 70 ‘zevens’ zijn 70 sabbat jaren = 490 jaar. Deze 70 zevens verwijzen naar de eerste komst van Jezus, die kwam als verlosser van onze zonde. Ten tweede, de 70 ‘zevens’ zijn 70 jubeljaren, 3430 jaar, en wijzen naar de tweede komst van Jezus, wanneer Zijn mensen voor eeuwig bevrijden zullen zijn van de zonde. Aan het einde van het jaar 2015 zal aan de 6000 jaar van zonde een einde komen, zal een eeuwigdurende rechtvaardigheid aanvangen en Jezus zal opnieuw komen.

Verder lezen

De antichrist Maitreya

De antichrist Maitreya
Melle Velema, auteur van ‘Eindtijd in beeld’ stuurde mij onderstaande studie. Het onderwerp, ‘de antichrist’ en met name de gedachte dat de in Londen wonende maitreya wel eens die antichrist zou kunnen zijn, boeit mij en berust mijns inziens op goede gronden. Melle plaatst deze studie op meerdere weblogs, zodat zoveel mogelijk mensen er kennis van kunnen nemen. Appie

Verder lezen