zullen we elkaar herkennen?De vraag of er herkenning is in de hemel, wordt vaak gesteld. Logisch; vooral als iemand je vóór ging! Ook het Bijbelse feit dat wij straks, in de hemel, ‘als engelen zullen zijn’ en dat het huwelijk er niet zal bestaan, verontrust velen. Als je jaren getrouwd bent geweest en je man of vrouw is overleden; hoe zul je elkaar dan ontmoeten? Weet je dan niet meer dat je ooit getrouwd was? Heb je dan niet meer datzelfde gevoel van liefde als op aarde? Hele begrijpelijke vragen. Goed om eens bij stil te staan.

herkenning

Laat ik eerst beginnen met (her)kennen ja of nee. Want die vraag is bijzonder makkelijk te beantwoorden. Bij de verheerlijking van de Heer Jezus op de berg, kwamen aan Zijn beide zijden twee mannen. De discipelen die mee gegaan waren de berg op vroegen meteen aan de Heer Jezus: ‘zullen wij voor Mozes en Elia een tent opzetten zodat ze vannacht kunnen slapen?’ Het wonderlijke hieraan is natuurlijk dat de discipelen Mozes en Elia nog nooit hadden gezien. De discipelen wisten niet hoe Mozes en Elia er uit hadden gezien en toch wisten ze meteen wie ze voor zich hadden. Ja; in de hemel zullen we elkaar kennen.

zul je nog van elkaar houden?

Als je veel van elkaar houdt dan ken je elkaar door en door. Draai het eens om. Straks, in de hemel, zul je een ieder door en door kennen. Denk je eens in: je hoeft nooit meer op je woorden te letten. Niemand zal je verkeerd begrijpen! Niemand zal gekwetst zijn! Je zult de liefde van God volop in je hart hebben. Dat hebben we nu ook wel, maar laten we eerlijk zijn: de ‘dingen van alle dag’ nemen ook je aandacht. Soms ben je geïrriteerd, soms moe. Soms kan het je helemaal niet schelen als een ander verdriet heeft, omdat je zelf genoeg aan je hoofd hebt. Maar daar Boven in de Hemel hebben we dat allemaal niet. Als we elkaar daar tegenkomen zullen we elkaar liefhebben met een diepere, schonere liefde dan nu tussen man en vrouw.

Hebben we onze herinneringen nog?

Toch: de Here God wilde geen robots. Geen willoze en nietswetende volgelingen. Maar mensen, die Hem uit liefde volgen. Zou de Here God dan onze herinneringen uitwissen? Ik denk het niet. De nare herinneringen zullen veranderen, want we zullen gaan begrijpen waarom ze gebeurde en daarom zullen we de nare dingen kunnen accepteren. De goede herinneringen: ja, die zullen we zeker hebben. Als we de hemel binnengaan zullen we vol vreugde de dierbaren die ons vóór gingen omhelzen! Natuurlijk zullen we elkaar herkennen! En de liefde tussen de voormalige echtgenoot en echtgenote zal dieper en volmaakter zijn dan ooit.

geen huwelijksverbond

We zullen zijn als engelen. Dat wil zeggen dat er geen huwelijksverbond meer zal zijn. We zullen ons niet meer voortplanten. Maar zoals de engelen zijnde, zullen we net als zij elkaar kennen, liefhebben en aanmoedigen. Want we zullen veel te doen hebben. En de Here God, Die de wensen van ons hart kent; zou Hij geliefden niet samen laten zijn? Vast! Ik denk dat hele families bij elkaar zullen zijn. Alleen zullen ze zich niet meer afsluiten voor anderen, zoals nu zo vaak gebeurt. Als je als nieuweling een kerk binnenkomt en bij de koffie staan de mensen in groepjes te praten, dan voel je je een vreemdeling. Dan moet je ‘onthaald’ worden door iemand om ‘erbij te kunnen gaan horen’.

geen vreemde meer

Ik ben helemaal gek van de home coming artiesten (Gaither vocal band en alle mensen die daarbij horen) Veel van hun oudere broers en zussen zijn hen al voorgegaan. Een lied wat zij onder andere zingen zegt: ‘als jij in de hemel komt; ach, dan kan ik me voorstellen dat je niet aan mij denkt. Je ziet de Heer Jezus; je ziet je geliefden weer! Maar.. na zeg eens.. tienduizend jaar of misschien een miljoen jaar: kom eens naar me toe!’ Als ik ‘straks’ in de hemel ben en die groep mensen in de hemel zingen samen tot Gods eer, dan ga ik ze zeker opzoeken. Nu, hier op aarde, weten ze echt niet wie ik ben. Maar als ik ze daar ontmoet dan zeggen ze blij: ‘ha Appie; fijn dat je gekomen bent! We hoopten al dat je snel zou komen! Schuif aan broer en zing met ons mee!’

Leven in het vooruitzicht in plaats van in het heden

De Hemel is een geweldig vooruitzicht. Ik verheug me er mateloos op. (nu komt er een ‘toch’…) Toch.. de Here heeft ons op aarde gelaten. Met een doel. Misschien om als weduwnaar of weduwe Zijn nabijheid en troost te ervaren. En misschien ook om daarvan te getuigen. Misschien om er te zijn voor iemand, die God op je pad brengt. Als we leven, compleet gefocust op de toekomst (Hemel) dan missen we hier op aarde wat. En dat is niet Gods bedoeling. Hij wil dat we verder leven. Want Hij heeft een plan met ons leven. Als we in plaats van te leven alleen rouwen, blokkeren we Gods plan met ons. En dat zou jammer zijn want God is zo goed en vol genade: Hij gunt het ons juist zo!

‘een leuk voorbeeld’

Als je een dvd speler hebt, huur dan eens de tekenfilm ‘Up!’. Die film gaat niet over de hemel en heeft zelfs helemaal niets met het geloof te maken. Maar de film ontroert. Want hij geeft zo goed weer waarom het niet goed is om stil te gaan staan als het de bedoeling is dat je dóór zal lopen. Het is een leuke kinderfilm; niets zwaars of dramatisch. Een oude man en een padvindertje, door het toeval samen gebracht, reizend in een huis wat aan een tros ballonnen zweeft.

Zegenwens

Ben jij eenzaam; heb je je man, vrouw, vader, moeder of andere geliefde verloren en lijkt de wereld een harde plaats geworden? Is je enige hoop ‘de zalige hoop’? Dan wens ik je Gods liefde, nabijheid en zegen. Deel die liefde met anderen! Zij, die ons vóór gingen zullen ons vanuit de hemel aanmoedigen! ‘Wat in ’t vat zit, verzuurt niet’ zegt men. Je hoeft je niet voortdurend bezig te houden met het terugzien van je geliefde die heen is gegaan en hoe dat zal zijn; dat z? l gebeuren en dat zal fantastisch zijn! Mooier dan jij je kunt voorstellen! Denk daar maar aan voor het slapen gaan. Maar overdag: gebruik je tijd hier om zegen te verspreiden en je zult merken dat jij de eerste bent die die zegen ontvangt!

42 Comments:

 1. Prachtig Appie! Hier kun je gewoon naar uit zien. En als je de wereldse gebeurtenissen om je toe ziet kan het weleens heel gauw gaan? gebeuren.
  Je mag hier op aarde leven en genieten, maar van mij mogen we ook? gaan vliegen. Hem tegemoet die zoveel voor ons heeft gedaan.

  Groet en Gods zegen Jan

 2. Ha die Appie,
  Alweer een mooie studie van jouw hand, maar wat velen niet weten is dat dat Gaiters sympatiseren met Rome en de vrijmetselarij?

  Bill en Gloria Gaither zijn afgestudeerden van Anderson College,
  een school van de “Kerk van God”.
  ?
  ? Hoewel? uit de? Pinksterbeweging , hebben zij toch een nauwe, niet-kritische relatie met de? ? oecumenische-charismatische beweging.
  Zij hebben de muziek op een avond op Indianapolis ’90, een grote charismatische oecumenische bijeenkomst bijgewoond waarbij zij wel hebben laten weten wie zij waren.
  De helft van de 25000 deelnemers was Rooms Katholiek.
  ? Elke ochtend tijdens deze conferentie werd er een RK mis gehouden, en een? RK priester hield de afsluiting.
  De? Gaithers voelden zich thuis in deze onschriftuurlijke? bonte verzameling en zij vermaakte deze gemengde groep mensen met hun vrolijke muziek.
  Tijdens een concert in New England in 1986 heeft Bill? Gaither toegegeven dat? zijn veranderde muzikale stijlen te wijten zijn aan de invloed van de
  “culturele wereld.”
  Hij zei dat hij geloofde dat er? plaats is voor de christelijke rock, en hij drukte? zijn filosofie van de muziek in? deze woorden:
  “God spreekt door middel van allerlei verschillende vormen van kunst,?
  ? muzikale vormen en stijlen, het hoeft daardoor niet noodzakerlijkerwijs? geestelijke muziek te zijn.”

  (FBF News Bulletin, maart-april 1986, blz. 3).
  ?
  Ook Gaither is het, die de leugen van satan bevorderd en in stand houd, die zegt:
  “Muziek is neutraal en daarom kan elke muziek gebruikt worden om God te verheerlijken.”

  Is dat zo?
  ?
  GBY
  Jiooda

  ?
  ?

 3. ?
  ?

  MODERNE PARAFRASES
  ?

  De creatie van valse bijbelvertalingen is de meest opvallende methode waardoor het
  Woord van God in recente tijden onder de aanval is gekomen. Bijvoorbeeld wordt

  The Message?

  ?

  “bijbel” verkocht als bijbelvertaling maar ze is
  eigenlijk een parafrase, bedoeld om lezer-vriendelijk te zijn, maar ze verstoort de
  betekenis van de Schriftuur. Eén bedienaar merkte in deze “The Message” het verlies
  op dat is opgetreden in het Woord van God, welke “bijbel” hij een “geparafraseerde
  leugen” noemt:


  “De Antichrist is hier slechts een anarchist; De woorden “falling away” (de afval; 2
  Thess. 2:3) zijn verwijderd; Het hele idee van een “weerhouder” (2 Thess. 2:6)
  ontbreekt; Het oordeel over de Antichrist is een “pufje”; Er is geen beeld van
  Christus’ heerlijke wederkomst; De goddelozen worden eerder verbannen dan verdoemd”.

  En toch, in plaats van zich te keren tegen zo’n aanslag op de Bijbel, hebben vele hedendaagse
  kerkleiders hun namen geleend aan de onderschrijving van die “bijbel”, d.w.z.:

  “Amy Grant, Benny Hinn, Bill Hybels, Bill and Gloria Gaither, Billy Graham, Chuck

  Swindoll, Cynthia Heald, Gary Smalley, Gordon MacDonald, J.I. Packer, Jack Hayford,
  Jerry Jenkins, Jerry Savelle, Jimmy and Rosalyn Carter, John Maxwell, Joni
  Eareckson Tada, Joyce Meyer, Keith Miller, Kenneth Copeland, Madeleine L’Engle,
  Max Lucado, Michael Card, Michael W. Smith, Newsboys, Rebecca St. James, Richard
  Foster, Rick Warren, Rod Parsley, Stuart and Jill Briscoe, Tony Campolo,
  Vernon Grounds, Walter Kaiser Jr., Warren Wiersbe”.

  ?

  GBY
  Jiooda

  ?


  ?

 4. @Appie,Het verlangen om straks GEHEEL in God,s rechtvaardigheid en waarheid omringt te zijn, is een liefde waar ik naar uit zie.

  @ Jiooda.
  Oplettenheid en voorzichtigheid is in deze tijd de grootste, gave, die wij nodig hebben,en dat kan alleen door de Heilige Geest die in ons hart leeft,Hij zal laten zien alles wat NIET uit Hem is.

  Het zou wel fijn zijn als je neer wil zetten wat WEL de juiste Bijbel is.
  Zelf lees ik de oude vertaling,waarin duidelijk staat!!
  Deut 12:8,32? 31:11-13? Jozua 1:8? spreuken 30:5,6 Joh 5:39? Rom 15:4? 2? Tim?
  3:15-17? en vooral, openb 22:18,19

  En daarnaast lees ik de? N.V. uit 1951.
  Menigmaal,is mij geprest in gemeentes toch maar de allernieuwste vertalingen te gaan lezen voor het :gemak!!

  Nee dus!!

  Onderzoek alle dingen(ook mensen,met leerstellingen)en behoud het goede.

  God,s zegen en groet Truida.

 5. Ik heb een vraag:,,als een geliefde,een vriend broer,zus,enz.niet in de hemel is gekomen ,mis je die dan?zoja,dan moet het toch een domper op je geluk zijn.?Bijv:,,als mijn vrouw/man/kind er niet is ,kom je dat ook te weten,of zorgt God ervoor,dat zoiets uit je geheugen gewist is??Kan ik hierover uitleg krijgen ?Groeten van benny

 6. Appie, een prachtig geschreven stukje. Een hoopvolle toekomst. Ja, het zal heerlijk zijn bij Hem.
  Bedankt, Appie, erg bemoedigend.

  ps alles wat de christenen doen schijnt vals te zijn, ook de lersaren en voorgangers zijn vals, nu ik geloof in hetgeen in de bijbel staat, daar houd ik mij aan vast en ik wil niet in zo’n kramp leven om alles als verdach te gaan zien. Ik geniet van de mooie dingen, mooie muziek, en mijn hart maakt het me wel duidelijk als iets niet goed is. De Heilige Geest maakt dat wij dat zien. Voor de rest maak ik me er geen zorgen over, waarom zouden wij?
  Wij hebben een Machtige God, wij zijn geborgen in Zijn hand. Hij staat niet toe dat ons 1 haar gekrenkt wordt.
  Het is DE hype op internet om alles wat met christendom te maken heeft als vals te bestempelen, ik vertrouw ook de organisatie achter de Roomse kerk niet, maar dat wil niet zeggen dat alle kerken, de mensen die daar komen, de voorgangers vals zijn. Ik vertrouw op mijn gezonde verstand.
  Het is toch? triest om zoveel eer aan de vijand te geven, de eer hoort aan Jezus.

  elena

 7. roberto schillaci

  HEERLIJKE EEUWIGE TOEKOMST IS GODS BELOFTE voor allen die HEM liefhebben en wederomgeboren zijn

  want wat geen oog heeft gezien, en wat geen oor heeft gehoord en wat op geen mensenhart is opgekomen , al datgene heeft GOD bereidt voor wie JEZUS CHRISTUS DE ZOON VAN GOD liefhebben, wij zijn meer dan overwinnaars DOOR HEM DIE ons heeft liefgehad, wie IN CHRISTUS sterven kunnen DE HERE JEZUS AL ZIEN WIE HIJ IS wat één prachtig heerlijk onbeschrijfbaar moment zal dat zijn, ik zie er al naar uit om bij mijn HEILAND REDDER VERLOSSER EN SCHEPPER te zijn HIJ dat mij GEKOCHT EN BETAALD HEEFT MET ZIJN WONDERBAAR BLOED wat EEN HEERLIJKE HERE JEZUS zullen ZIJN geliefde kinderen zien HIJ DAT ons zal verwelkomen met een eeuwige welkom!! Laten we samen de moed niet verliezen en opzien NAAR JEZUS hebreen 12 vers 2 a: Laat ons oog ALLEEN GERICHT ZIJN OP JEZUS DE LEIDSMAN en voleinder des geloofs , GOD ZEGEND jou rijkelijk IN DE KRACHT VAN ZIJN WAARHEID tot een hoopvolle toekomst met JEZUS CHRISTUS JESHUA HA MASSIACH amen? ? VREDE IN HEM? ? schillaci.roberto.@hotmail.be ? 0491088656 vanuit belgie

 8. hallo Jiooda

  De Gaither groep heeft de stelling dat niet 1 kerkelijke gemeente ‘leidend’ is. Daardoor zingen zij met mensen van diverse kerkelijke pluimage. Voorwaarde is dat men gelooft in de Heer Jezus Christus.

  Eerlijk gezegd ben ik dat helemaal met ze eens. Soms lees je op internetsites dat bijvoorbeeld Rooms Katholieken ‘slecht’ zijn omdat ze afgodenbeelden aanbidden en tot Maria roepen.

  Hoewel ik vind dat deze dingen niet Bijbels zijn, houd ik er rekening mee dat ik ook af en toe dingen doe die niet Bijbels zijn. Met andere woorden: we hebben elk een stukje van de waarheid. Spreken in tongen bijvoorbeeld. Het is Bijbels. Maar ik vind het niet Bijbels als mensen over de grond rollen of blaffen ‘in de Geest’. Maar daarmee sluit ik de Pinksterbeweging niet buiten. Ook als mensen hun kinderen als baby’s laten dopen beschouw ik ze gewoon als broeders en zusters.

  Ik noem zo voor de vuist weg wat voorbeelden. Niet volledig en niet uitgebreid dus. Maar de gedacht is -hoop ik- duidelijk. De Gemeente vand e Heer Jezus Christus bestaat uit mensen van verschillende kerken, gedachten en achtergronden. Wat ons tot ‘Gemeente’ van de Heer Jezuch Christus maakt is dat we weten door? genade in de Heer Jezus behouden zijn.

  Als je optredens van de Gaithers ziet (live of op dvd) dan zie je meerdere malen hoe zij geëmotioneerd raken, bijvoorbeeld bij aanbiddingsliederen. Zij zijn ‘echt’ en staan voor wat ze geloven.

  Mag een kind van God alleen geestelijke muziek maken? Zo ja: alleen met begeleiding van een orgel? Of alleen zingend uit Johannes de Heer? Ik ben het eerlijk gezegd helemaal met de Gaithers eens. Elke muziek die gemaakt wordt kan dienen tot eer van God. De Gaithers zingen overigens geen Christelijke Rock. (helemaal geen rock dus) Zij zingen gospels. In de country-stijl maar ook in de blue grass stijl.

  Artiesten die zich helemaal richtten op geestelijke muziek zijn Gert en Hermien. Ze zijn compleet afgeknapt, gescheiden, hun dochters stonden in Playboy.
  Cliff Richard is al Christen sinds de 60er jaren. Hij bleef altijd ‘gewone’ liederen zingen. Maar ook liederen waarin hij getuigt van zijn geloof. Daardoor bereikt hij ongelovige fans.

  Wat betreft de Bijbelvertalingen: daar heb je zeker een punt. Maar ik ga niet zo ver dat de nieuwste Bijbel vertalingen niet meer gelezen mogen worden. Sommige mensen lezen er makkelijker in dan in ‘die ouderwetse taal’. Dat kan en mag; de Heer kan ook in nieuwe vertalingen spreken door Zijn Geest. Maar men moet inderdaad wel weten dat de nieuwste vertalingen storende vertaal’fouten’ hebben. Daar waar bij het lezen vraagtekens opkomen, kan men beter meerdere Bijbelvertalingen kan gebruiken. Zelf doe ik dat ook. Soms vind ik zelfs dat de Willibrordvertaling (RK!) iets beter vertaald en helderder weergeeft.

 9. @Benny

  Bedenk, dat de Here God en de Heer Jezus elk mens kennen en liefhebben. Dagelijks zien zij hoe duizenden mensen sterven, dich zich niet lieten verzoenen door de genade van de Heer Jezus’ offer. De Bijbel zegt, dat God niet wil dat? een mens? verloren gaat; God heeft een diepe, diepe liefde voor elk mensenkind.

  Hoe kan de Here God en de Heer Jezus Zelf dan gelukkig zijn in de hemel? Zij weten hoeveel kansen elk mensenkind heeft gehad. Ze weten welk oordeel er zal vallen (Wij niet!!)

  Gods gedachten gaan hemelhoog over ons heen. Maar als wij bij de Heer zijn, zullen we zijn gelijk de Heer Jezus. Dan zullen we begrijpen. En dan zullen we niet treuren, net zoals de Here Zelf.

 10. @Truida

  de Statenvertaling is in het Nederlands de betrouwbaarste vertaling. Ik heb hier eens een topic aan gewijd: ‘kunnen wij de Bijbel vertrouwen?’

 11. @Jan, Elena en Roberto

  dank voor jullie blijde en hartverwarmende reacties. God is goed; wij hebben een geweldige en liefdevolle hemelse Vader!!

 12. Mooie Appie, wat een vooruitzicht!
  De vraag die Benny stelde, die heb ik ook wel eens. Er zijn al zoveel mensen om mij heen overleden, die ik hoop terug te zien in de hemel. Ik weet niet of ze diep in hun hart toch geloofden, ik heb alleen maar hoop om ze terug te zien, en zal ik ze missen als ze er niet zijn. Ik heb geen idee, ik weet wel dat we gelukkig zullen zijn in de hemel, en niet meer belast zullen zijn met de ‘akelige dingen van deze wereld’. Dus..afwachten maar.
  Gods zegen allemaal, en blijf Hem verwachten!!

 13. @Appie,
  Oke, maar wat heeft Openbaring 22:18,19 dan voor zin??
  Ik vind dit een ernstige uitdrukking door de Here zelf geschreven.

  Dit kan je toch niet naast je neerleggen.
  Als vertaler van de bijbel,heb je een zeer grote verantwoording om dit precies te doen,zoals God het wil.

  Hetzelfde is, als een persoon God,s Woord uitlegt, dit ook een grote verantwoording is.

 14. hoi Truida

  Dat leg ik zeker niet naast me neer Truida en dat zullen de vertalers van de Bijbel dan ook zeker beseft hebben en geprobeerd hebben zo getrouw mogelijk te vertalen. Echter: tussen de verschillende vertalingen zijn uitleg-verschillen. Daarom is het goed om meerdere vertalingen te lezen, zodat je een breder beeld krijgt. Soms zelfs om naar de grondtekst te gaan en zelf te kijken. (we hebben tegenwoordig vertaalmachines)

  Bij het bestuderen en het uitleggen van de Bijbel probeer ik dus ook zo grondig mogelijk te zijn. Mijn eerdere reactie is dus meer: ‘lees je een andere vertaling, wees je dan ervan bewust dat er fouten in kunnen zitten. Vergelijk dus je Bijbelgedeelte met de Statenvertaling. Maar voor het dagelijks gebruik kun je dus best een modernere vertaling gebruiken; die zijn voor veel mensen makkelijker te lezen. Zó bedoelde ik het; snappie?

  groet!

 15. Men zegt dat de Engelse King Jamesvertaling het meest waarheidsgetrouw is, maar ja, dan moet je wel goed Engels kennen natuurlijk. Mijn dochter leest alleen nog maar de King Jamesvertaling. Maar als je een andere vertaling maakkelijker vindt, vraag dan de Heilige Geest om wijsheid, inzicht en onderscheid, zodat je niet eventueel misleid wordt.
  Zegen voor jullie allen, gezegende Paasdagen en blijf dicht bij je Vader, dan komt alles goed!

 16. Gesnapt Ap.

  Ook van mijn kant,allen,? een gedenkdag morgen (goede vrijdag),een dag om bij stil te staan.? en gezegende paasdagen.

  Groet Truida.

 17. Hoi Appie,
  ?
  Bedankt voor deze fijne en bemoedigende topic. Ik ben zelf ook Gaither-fan en ‘k heb vanaf het 1991(begin) t/m 2007 bijna alle dvd’s verzameld. Het is juist fijn dat deze artiesten in zo’n besloten kring samenkomen en zingen en lief en leed en hun blijdschap in het geloof samen delen. Het lied welke je hier boven aanhaalde heb ik even opgezocht op YouTube. Deze komt van de dvd: Singin’ in my soul. Ik heb geprobeerd de hele scene bij elkaar te plukken. Want men reageert soms op een liedje en op elkaar. Soms verteld men iets hoe men iets beleefd. Heel persoonlijk en ontroerend. Ik waan me soms in een goeie oude verlossingssamenkomst van het Leger des Heils.
  ?
  http://www.youtube.com/watch?v=94NYQXIM-R4
  ?
  Helaas is het vervolg geblokkeerd vanwege auteursrechten. Daarna werd het lied “I believe help Thou my unbelieve” gezongen door Bill Gaither. We hoeven zelf geen groot geloof te hebben, maar we geloven in een groot God. Ons hart kan soms vol zitten met allerlei strijd…zelfs twijfel. Mensen begrijpen het niet, maar God begrijpt het wel waar we soms doorheen moeten:
  ?
  http://www.youtube.com/watch?v=sa4VJUsEL_o
  ?
  Beste Jiooda,
  ?
  De twijfels ten aanzien van moderne muziek kan ik me best wel voorstellen. Maar het gaat me daarin niet om de verschillende muziekstijlen. Veel christenen zijn gelijk bevooroordeeld om dat ze docu’s hebben gezien als “They sold their souls for rock and roll” en laten zich daardoor helemaal inpakken: Muziek uit de middeleeuwen is goed en moderne muziek is van de duivel. Maar muziek is echter voortdurend in ontwikkeling en in beweging. Het kerkorgel werd vroeger ook als een satans instrument gezien. Zowel in de grote kunst(Bijv. muziek voor symfonie orkesten) en klein kunst( muziek voor kleine gezelschappen zowel klassiek als modern) heeft een lange weg gegaan. We kunnen tegenwoordig gewoon meer dan op en luit spelen of fluit begeleid door een vingertrommeltje. Als je trouwens kijkt naar de muziekinstrumenten die in de bijbel worden genoemd, dan kom je deze zelfde instrumenten zowel in de dienst van de tempel van de Allerhoogste tegen als in de tempel van de afgoden. Als wij het nu zouden horen dan zouden we er waarschijnlijk niets aan gevonden hebben. We moeten ons bij moderne(pop) muziek niet focussen op allerlei wereldse artiesten. Natuurlijk, er zijn veel invloeden vanuit die wereld. Maar wij beïnvloeden de wereld net zo goed met onze muziek.Veel kerkelijke gezangen waren bijv. eerst liedjes van de straat, waar men later een mooie geestelijke tekst voor bedacht. Er zijn ook mooie klassieke werken geschreven, door bijv. Mozart(vrijmetselaar), die speciaal geschreven zijn voor de satansmis. Ik denk dat zo’n stijl als bijv de blues binnen de kerk is ontstaan en hoewel Jimmy Hendriks en Santana daar een ander duister doel mee hebben gehad, daarmee wil het nog niet zeggen dat alles wat men vandaag aan nieuwigheden verwerkt in de muziek, dat het allemaal alleen maar waard is voor de vuilnisbak. Kijk, ik vind ook niet alles mooi. Ik geniet ook graag van mijn rust. Meestal heb ik gewoon niets opstaan en lees ik in alle rust een boek, zonder al die herrie om mij heen. Maar dat is natuurlijk voor ieder heel verschillend.
  Je twijfels ten aanzien van Gaither-homecoming kan ik mij ook wel voorstellen. Mike Hoggard uitte zijn verontrusting vanwege Gloria Gaither die, om haar nieuwe gedichtenbundel aan te prijzen, het zelfde podium betrad als de schrijver W. Paul Young(de Uitnodiging). Ik ben daarnaast ook wel alert welke artiest met welke evangelisten en genezers in zee gaan. Hoewel ik daar ook mijn ????? achter zet, geloof ik wel in de goede trouw van deze muzikanten. Ik heb zelf overigens lang bij een gospelgroep gezeten. We gingen veel op tournee vooral naar Polen en de Baltische staten. Ook wij zongen in verschillende kerken, zowel pinkster, baptisten, Luthers en ook vaak RK. Maar we ontmoetten daar overal vriendelijke hartelijke gelovige mensen. Deze tournees werden georganiseerd door continentalsound en later door stichting de ondergrondse kerk. Ook Christenen voor Israël heeft bijvoorbeeld concerten georganiseerd met de christelijke popmuzikant Adrian Snell.
  Als we mensen willen bereiken met het evangelie en te vertellen van de hoop die in je is, dan is juist vandaag aan de dag (moderne)muziek het middel daarvoor. Mensen blijven niet staan wanneer je met een megafoon op straat gaat staan. Daarom is het, onder Gods leiding, goed om naar andere middelen te zoeken om de buitenwacht te bereiken. Ik ben blij dat er tegenwoordig zoveel talentvolle jonge gelovigen zijn, die zich daar sterk voor proberen te maken.
  ?
  Vriendelijke groet,
  ?
  ?

 18. als ik mijn hondje daar nou ook nog effe tegenkom is het? HELEMAAL perfect.

 19. eddy hautekeete

  ik noem dat totale loslating van het aardse
  je volledig overgeven aan het hiernamaalse
  vergeten wie je was wat je was en wat je bezat
  om ooit misschien terug te keren waarvandaan je kwam?

 20. Kan het nog mooier zijn, ik denk het niet.

  Gezegende paasdagen Kees.

 21. dank je wel Piet

  Gezegende Paasdagen allen.
  De Heer is waarlijk opgestaan!!!

 22. …maar hoe zit het nou als je? na het overlijden van je partner bent hertrouwd en komt te overlijden?

 23. Jezus leeft en wij met Hem!!!

 24. hallo Claudia

  Enkele Schriftgeleerden stelden de Heer Jezus deze vraag. Dat ging over een vrouw, die zelfs zeven maal gehuwd was geweest. Van wie zou zij in de hemel de vrouw zijn?

  Lucas 20:33-36
  ‘Wiens vrouw is ze dan bij de opstanding? Alle zeven zijn ze immers met haar getrouwd geweest.’ Jezus zei tegen hen: ‘De kinderen van deze wereld huwen en worden uitgehuwelijkt, maar wie waardig bevonden is deel te krijgen aan de komende wereld en aan de opstanding van de doden, huwt niet en wordt niet uitgehuwelijkt. Zij kunnen ook niet meer sterven, want ze zijn als engelen en ze zijn kinderen van God omdat ze deel hebben aan de opstanding.’

  Je zult samen met jouw man je eerste man ontmoeten (vooropgesteld uiteraard dat jullie kinderen van God zijn) ? en jullie zullen elkaar met grote vreugde ontmoeten. Hier op aarde zou het een soort verlegenheid met de situatie geven. Maar dat hebben wij in de hemel niet. We zijn niet meer elkaars man of vrouw. Maar we zullen elkaar kennen en elkaar liefhebben. En het belangrijkste: we zullen samen de Here loven en aanbidden!

  De Heer Jezus droeg onze schuld, hij is opgestaan en Hij is waardig om het Koningschap te aanvaarden. Als Hij op aarde (weder)komt dan zal elke knie zich voor Hem buigen. We zullen Hem met grote blijdschap volgen en dienen!

  Gezegende Paasdagen Claudia!

 25. @Claudia
  ?
  Ik denk dat je het zo mag stellen: “Alle aardse banden zullen er niet meer zijn”.
  Je gaat in de hemel niet verder met je relaties zoals man en vrouw, moeder en kind etc. Je zult elkaar herkennen, maar wat je op aarde met elkaar had zal er niet meer zijn. En dat is ook niet nodig, als je omringd wordt met zoveel liefde en blijdschap zal dit de aardse banden overtreffen en teniet doen.
  ?
  Gr,
  Yoep

 26. mooie uitleg Yoep!

 27. Er staat geschreven: wat is gebonden is op aarde is ook gebonden in de hemel en anders om.

 28. voor adam was er ook één vrouw die bij hem paste: drievoudig snoer.?
  * in het paradijs. ( ik ga het verder onderzoeken.

 29. hallo Henriët

  Aangezien de Bijbel ons duidelijk zegt dat wij als engelen zullen zijn en er geen sprake meer is van een huwelijksband, (Matt 22:30) betekent dit ‘gebonden’ en ‘ontbonden’ zijn dan ook iets anders. Ik zocht even en vond de volgende uitleg:

  “Binden” wil zeggen: het bindend verklaren van hetgeen nu van kracht geworden is. Dat is:? het nieuwe verbond, nl. het Koninkrijk Gods en daarmee de roeping van de Gemeente. Gelovigen zijn nu dienaren van het nieuwe verbond geworden (2 Kor. 3:6). Het aanbreken van het? nieuwe verbond heeft het eerste verbond (de wet) oud gemaakt (Hebr. 8:13).

  “Ontbinden” wil zeggen: het beëindigen van hetgeen van kracht is geweest. Dat is het oude? verbond, nl. de wet. Die wet was een huwelijksverbond tussen de HEERE en Israël (Jer.? 31:32).

  Wat gij binden zult op aarde (de prediking het nieuwe verbond, het Koninkrijk), zal in de hemelen gebonden zijn (die prediking is naar de wil van God, Die in de hemel woont; het is in? overeenstemming met Zijn plan). Wat gij ontbinden zult op aarde (de prediking van het einde? van het oude verbond, de wet), zal in de hemelen ontbonden zijn (God stemt in met de beëindiging van de wet).? Het oude verbond is beëindigd door de kruisdood van onze Heiland: Kol. 2:14; Ef. 2:15;

  Rom. 10:4. Matth. 5:17: De wet en de profeten zijn door de Heer vervuld (voleindigd). De? prediking van het einde der wet komt overeen met het óntbinden van hetgeen op aarde is. De? verkondiging van de aanvang van het nieuwe verbond, waarvan Jezus Christus de Middelaar? is (Hebr. 9:15 en 12:24), komt overeen met het bínden van hetgeen op de aarde is.?

  groet!

 30. dat was overigens wel een hele goede vraag!

 31. Matteüs 22:23-33

  23 Op die dag kwamen er sadduceeën naar Hem toe, die ontkennen dat er een opstanding is. Ze legden Hem de volgende vraag voor:? 24 ‘Meester, Mozes heeft gezegd:? Als iemand sterft zonder kinderen, zal zijn broer zijn vrouw trouwen en voor zijn broer nakomelingen verwekken.? 25 Nu waren er bij ons zeven broers. De eerste trouwde en stierf, en omdat hij geen nakomelingen had, liet hij zijn vrouw na aan zijn broer.? 26 Zo ging het ook met de tweede, en met de derde, tot de zevende toe.? 27 Het laatst van allen stierf de vrouw.? 28 Van wie van de zeven zal ze bij de opstanding de vrouw zijn? Want allemaal hebben ze haar als vrouw gehad.’? 29 Jezus gaf hun ten antwoord: ‘U zit op een dwaalspoor, omdat u de Schriften niet kent en evenmin de macht van God.? 30 Want bij de opstanding huwt men niet en wordt men niet uitgehuwelijkt, maar is men als engelen in de hemel.? 31En wat de opstanding van de doden betreft, hebt u niet het woord gelezen dat door God tot u gesproken is:? 32 Ik ben de God van Abraham en de God van Isaak en de God van Jakob? Hij is geen God van doden, maar van levenden.’? 33 Toen de menigte dat hoorde, waren ze geestdriftig over zijn onderricht.

  IN een verheerlijkt lichaam! naar Hem, zullen we elkaar herkennen ten diepste zo de Here ons volmaakt heeft gegeven. ? PRIJS God!?

  groet!

 32. dan zullen we ook elkaar dienen’ : ook daar zijn rangen ( in engelen dienst. God dienen naar elkaar, ( nu dienen de engelen ons ( mens in JEZUS, ( en dan kom ik weer op adam : In het paradijs was eva zijn hulp! maar adam was heel blij met zijn gelijke!!!?

  prachtige God u heeft alles perfect en uniek gemaakt. ( volheid: puur, heilig ?

  Straks zullen we elkaar dus helemaal kennen zoals God ons heeft bedoelt!!!
  door Jezus Christus. – regeren.

  dank voor de inzet Appie, tof.

 33. nog even, we leven nu nog in vlees en geest, van daar één vlees ( man&vrouw= huwelijk Gods beeld.?

  Vermedigvuldiging:.. om over de aarde teheersen.

  en door Jezus kennen we elkaar in geest, Jezus heeft een verheerlijkt lichaam en wil dat wij Hem zien door de geest – ( zo ook elkaar als bro en sist.

  En Jezus weet wij leven nog in het vlees en straks de volmaakt heid komt! geeft God ons deze opdracht dat de man de vrouw zal aanhangen en één zijn.?
  ( als gemeente. Jezus het hoofd.

  De levende : ‘prachtige God !!!

 34. Henriet AMEN!!!!!!!!!!

 35. Vraagje,
  Ik vind de gedachte om (mijn helaas veel te vroeg overleden) vrouw opnieuw te kunnen ontmoeten uiteraard een heel erg mooie. Echter, hoe graag ik het ook zou willen, ik kan dat gewoon niet geloven. Als ik zou zeggen dat ik dat deed hou ik mezelf gewoonweg voor de gek, hoe graag ik het ook zou willen.
  Sterker nog, indien ik dat zou geloven, denk ik dat ik op sommige momenten van eenzaamheid en verlangen naar mijn vrouw direct de stap zou nemen om haar te ontmoeten..
  Ik worstel hier erg mee want nogmaals, hoe graag ik het ook wil; ik kan het niet geloven.

  Gr. Aad.

  PS: ik ben Ned. Hervormd opgevoed maar het geloof door enkele trieste voorvallen kwijtgeraakt..

 36. hallo Aad

  ik heb je een e-mail gestuurd.

 37. Beste Aad,

  Alleen ons lichaam verandert, onze ziel (je eigenlijk ik/je bewustzijn) blijft altijd hetzelfde, dus als wij in het huis van de vader komen dan zullen we elkaar herkennen, niet aan het vlees maar door de geest zullen we elkaar herkennen.

  in de hemel is alles zichtbaar, dus transparant, ook alle gevoelens en gedachten, en daardoor zullen wij ook iederen herkennen en diegene die wij op aarde nog niet kenden zullen wij dan ook kennen.

  God verteld ons dat wij in de hemel zullen kennen zoals wij door hem gekend zijn.

  ik hoop dat je dit wat bemoedigd.

  Rene

 38. Appie ik heb een nichtje gehad.
  Zij werd erg ziek, ze viel eens van de klimrek en later moest haar
  been eraf omdat ze op haar achtiende daar kanker in kreeg.
  Of ze dat? door die val heeft gekregen ik weet het niet.
  Maar het heeft mij als een meisje van tien jaar vreselijk aangetrokken.
  Ik heb haar in de kist gezien en kon mijn ogen niet van haar afhouden.
  Mijn moeder die dat zag zei: Henny denkt wat raar ze ligt in de kist ze
  is toch in de hemel? Ja later besefte ik dat mijn nichtje wél was gestorven
  maar door engelen naar de Heer? was gebracht. Háár ziel was in de hemel.

  Het was op een middag zat ik wat foto’s te bekijken. Ik kwam de foto van
  mijn gestorven nichtje ook in mijn fotoalbum tegen.? En opnieuw kreeg ik dat
  weemoedige gevoel ook weer? dat ik toen had van weemoedigheid. En opeens hoorde ik een stem zeggen je zult haar straks weer terugzien! Dat heeft me toen
  zó bemoedigd, je zult haar straks weer terugzien. Dus wat ik daarmee? wilde zeggen wij onze geliefden, je ouders, hopenlijk ook je eigen kinderen weer allemaal terugzien
  in de hemel, bij onze Heer Jezus die ons zó lief heeft gehad om voor ons de
  zware straf die wij hadden verdient aan het kruis dat zelf heeft willen betalen! Sinds van mijn overleden nichtje en toch het verdriet van jaren
  geleden mij dat opnieuw heeft bemoedigd. Wij zullen elkaar weer terugzien.
  Mijn ouders, mijn nichtje, mijn vrieninnetje des tijds die is gestorven. We? zullen elkkaar weer allemaal terug zien bij onze Heer Jezus, en dan? in VOLMAAKTHEID!!
  Dit was mijn verhaal.
  Hennyschipper.

 39. @Henny

  Helemaal waar! big reunion ahead!

 40. Maar als je geliefden had,die zonder Jezus zijn gestorven,dan heb je toch verdriet als je ze boven mist?

 41. Ik denk dat dat anders werkt omdat wij dan in een ander lichaam zitten en zullen begrijpen waarom alles gelopen is zoals het gelopen is, en ik denk ook dat de hemel zo indrukwekkend is dat wij de komende 1000 jaar alleen maar verbaasd zijn over zijn heerlijkheid en niet meer denken aan aardse zaken en verloren gegaan familieleden, hoe hard dat ook klinkt, en vergeet niet dat Jezus heeft gezegt: “wie mij volgt is elkanders broeder en zuster en wie mij niet volgt is reeds dood” laat de doden de doden begraven. een ieder die niet gered is en verloren gaat behoord niet tot onze broeders en zusters, daarom is het ook zo belangrijk om het evangelie te verkondigen omdat God wil dat niemand verloren gaat.

  Ooit zullen wij kennen en begrijpen zoals wij gekent en begrepen zijn, en met een daarbij passende inteligentie waardoor wij anders tegen de zaken aan kijken dan met ons huidige aardse verstand.

  Kortom, vertrouw op Jezus!

 42. Prachtig verhaal Henny! (sorry voor de late reactie; ik was druk..)

  Inderdaad zo waar ook: wat een troost om te mogen weten dat wij onze dierbaren mogen weerzien, als ze verzoend waren met God. En wat een motivatie voor ons om het Evangelie, de blijde boodschap, met kracht te (blijven) brengen!

  Groet!

Comments are closed